Teknikåttan

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Syftet är att öka intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn i åk 8 men även i samhället, stimulera barnens fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende.

Vi vill visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Genom att relatera till vardagsnära teknik och genom att anlägga nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft.

Frågor och praktiska uppgifter inom ramen för Teknikåttan är konstruerade så att de ska följa läroplanen och möta de förmågor som beskrivs där. Materialet är framtaget av pedagoger och forskare knutna till deltagande lärosäten. Lärare har möjlighet att fritt använda tidigare års frågor i sin undervisning i teknik, matematik och naturvetenskap

Teknikåttan startade 1993 vid Linköpings tekniska högskola. I dag är Teknikåttan rikstäckande och indelad i tio regioner, där en högskola eller ett universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med landets åttondeklassare och deras lärare. Från och med år 2000 har landets alla åttondeklassare kunnat delta i kvaltävlingen.